This is where I live with my husband, off the grid in a mossy Welsh valley.

The Yellow Caravan used to be a blog in its own right, till merging with this one in June 2014.

Dyma ble dwi’n byw, gyda fy’n nghwr, oddi ar y grid, mewn cwm Cwmreig mwsoglyd.

Oedd y Garafan Melyn blog yn ei rinwedd ei hun, tan gael ei cyd-doddasid gyda yr un yma yn 2014.