My first book, a homage to Cymru, its present past and potential future, its peoples, language, biodiversity and land, is published by Seren in November 2022.

Mae’n wedi fod amser hir yn dod, ond fy’n llyfr, gwrogaeth i Gymru, ei hanes, presenol, dyfodol potensial ac ei phobl, iaith, bioamrywioldeb a tir, bydd yn cael ei gyhoeddi gan Seren, Mis Tachwedd 2022.

https://www.serenbooks.com/productdisplay/edge-of-cymru

Watch Pete Telfer of Culture Colony’s gorgeous film (thanks to his skills and intelligent questions) about the book. Working with Pete really made me appreciate the art and craft of film-making.

https://culturecolony.com/en/media/video/edge-cymru

The official launch was held in Machynlleth in November 2022. Oedd y lawnsiad swyddogol yn y Senedd-dy, Machynlleth, Mis Tachwedd 2022. I fe weld eto / to see it again…

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famam.cymru%2Fseren%2Fbook-launch-the-edge-of-cymru-by-julie-brominicks%3Ffbclid%3DIwAR2GTVnRE68cK4mmYEMnXA14oeqi_gMpGhaDKxhVe8VQbebWmisLGhACu6E&h=AT0uHo4XU_C2NPQjr_-D8D7OgBqUQ4siwxCUSvD3A5UaUnHulwFehWiVYuP5iZ_P_OmJ_4aWKYNNp8KL5rutDe2ROB4M55-hlXVKKDdYzD1EqYteIywgCuJpCckxlqQk5w&tn=-UK-R&c[0]=AT2KuCcPoKw12YKb-s-btTiVjVnIoi4qId1BAJ0Vrr6BFvyO3GGdP3agBJNXzhLyW8Q4VuJZ6zCp9i9vi0r3Dfh08C4rqcouVbJlHtdHLnpiFvOTWwNNh724ZCrhC4VC3mHYuz-ltOilhjjMz9V6Ep5wIbbWa3kWGSViBvSubIO9hwUsKJuFmbEsX5wGMCwSkYmM0MTRu2q4

The Edge of Cymru will be at the Frost Fayre, Meole Peace Memorial Hall Shrewsbury, November 27th 2022.

The Edge of Cymru at Knighton Festival, Gŵyl Tref-y-Clawdd, Mis Tachwedd, 2022 https://knightonfestival.wales/programmes/

The Edge of Cymru yn Blewyn Glas, Mis Hydref, 2022

The Edge of Cymru was on Zoom for Cwmpas staff, October 12th 2022