I enjoyed a career in sustainability education before giving it up to write in 2012, and now write largely about landscape for magazines like BBC Countryfile. (see Portfolio)

I’m also writing a book about my 1027 mile journey on foot around the edge of Wales which is taking much longer than it took to walk.

I began writing as Julie Bromilow, then as Julie Bromilow Nicklen after getting married, before alighting on Brominicks in 2014.

I’m a Welsh learner –Β  keen to communicate, but not proficient enough to write in Welsh.

 

Julie yn arfer mwynhau gweithio yn addysg cynaliadwy, ond gadawodd ei i ddod awdures yn 2012.

Rwan, mae hi’n ysgrifennu am tirwedd ac yn cerdded am cylchgronau fel BBC Countryfile (gweld Portffolio)

Mae hi’n hefyd yn ysgrifennu hon amdano ei thaith 1027 milltir ar droed, amgylch ymyl o Gymru. Mae’n cymryd mwy o amser i ysgrifennu na i gerrded, ond dderbyniodd bwsari gan Llenyddiath Cymru i helpu.

Dechreuodd hi yn ysgrifennu fel Julie Bromilow, wedyn fel Julie Bromilow Nicklen ar ol gael ei briodi, ac yn olaf fel Julie Brominicks yn 2014.

Mae Julie yn ddysgwr Cymraeg awyddus – ond wrth gwrs, dydy hi ddim yn gallu ysgrifennu yn nghymraeg.