Julie had and loved a career in sustainability education but gave it up to be a writer in 2012.

She now writes about landscape and walking for magazines like BBC Countryfile. (see Portfolio)

She is also writing a book about her 1027 mile journey on foot around the edge of Wales – it’s taking much longer to write than it took to walk but she received a helpful Literature Wales bursary in 2015 to keep her on track.

She began writing in 2012 as Julie Bromilow, then as Julie Bromilow Nicklen after getting married, before finally alighting on Brominicks in 2014.

Julie is a Welsh learner – keen, but not proficient enough to write in Welsh.

Julie yn arfer mwynhau gweithio yn addysg cynaliadwy, ond gadawodd ei i ddod awdures yn 2012.

Rwan, mae hi’n ysgrifennu am tirwedd ac yn cerdded am cylchgronau fel BBC Countryfile (gweld Portffolio)

Mae hi’n hefyd yn ysgrifennu hon amdano ei thaith 1027 milltir ar droed, amgylch ymyl o Gymru. Mae’n cymryd mwy o amser i ysgrifennu na i gerrded, ond dderbyniodd bwsari gan Llenyddiath Cymru i helpu.

Dechreuodd hi yn ysgrifennu fel Julie Bromilow, wedyn fel Julie Bromilow Nicklen ar ol gael ei briodi, ac yn olaf fel Julie Brominicks yn 2014.

Mae Julie yn ddysgwr Cymraeg awyddus – ond wrth gwrs, dydy hi ddim yn gallu ysgrifennu yn nghymraeg.

Advertisements